Lista aktualności Lista aktualności

BocianiMy

Bardzo bliski kuzyn znanego wszystkim bociana białego. Tak. Mowa o bocianie czarnym. Zachęcamy do obserwacji on-line z gniazda tego skrytego ptaka.

          Wybierając się do lasu, przy odrobinie szczęścia i zachowaniu ciszy, w lasach Nadleśnictwa Kaczory można spotkać bociana czarnego Ciconia nigra. Jest to bardzo bliski kuzyn znanego wszytkim bociana białego, bo przecież każdy z nas widział boćka podczas jego gniazdowania na dachach budynków bądź na słupach energetycznych, czy żerującego na okolicznych łąkach, polach uprawnych i płytkich mokradłach.
          Z obserwacją bociana czarnego jest nieco trudniej, gdyż jest to ptak bardzo skryty, unikający osad ludzkich, który ceni sobie ciszę, i który gnieździ się w ostępach leśnych w koronach okazałych drzew. Z tego też wzlędu trudno jest (aczkolwiek nie niemożliwe) o spotkanie w naturze z tym ptakiem. W lasach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Kaczory bocian czarny gnieździ się już od wielu dziesięcioleci.
          Aby przybliżyć Państwu osobliwy chrakter i wygląd tego gatunku, zachęchamy do obserwacji on-line z gniazda bociana czarnego,  znajdującego się w Puszczy Noteckiej na terenie Nadleśnictwa Sieraków (RDLP w Poznaniu) oddalonego około 70 km od Nadleśnictwa Kaczory. Względem naszego Nadleśnictwa jest to najbliżej położone gniazdo bociana czarnego, z którego odbywa się transmisja dostęna w internecie.

          BocianiMy to projekt Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie, który realizowany jest od 2017 roku wspólnie z Komiterem Ochrony Orłów. Projekt dotyczy terenów Lasów Państwowych. Szacuje się, że na terenie Polski gniazduje 1100-1200 par lęgowych. Oprócz monitoringu stanowisk lęgowych bociana czarnego oraz odnajdywania nowych stanowisk lęgowych tego gatunku, jednym z zadań projektu jest rownież zakładanie pisklakom loggerów (lokalizatorów) umożliwiających monitorowanie przelotów tych ptaków.
          Do licznej już grupy oznakowanych loggerami piskląt, w 2019 roku dołączyło 20 młodych bocianów z nadajnikami. Z każdej lokalizacji wybrane zostały najsilniejsze pisklaki. Sukcesywnie jak młode będą podejmowały wędrówkę, na mapie lotów udostępniane będą on-line ich trasy przelotów. Mapa dostępna jest pod adresem: http:\\mapa.bocianimy.pl
Mapa zawiera lokalizaję bocianów czarnych, które pogrupowane są po 2 osobniki, ponieważ nadajniki były zakładane na 2 najstarsze pisklęta w wybranych gniazdach w różnych regionach kraju. Pisklęta z danego gniazda mają te same kolory na mapie, trasę drugiego z piskląt można włączyć samodzielnie. Punkty początkowe migracji nie pokrywają się z faktycznymi lokalizacjami stanowisk lęgowych ze względu na ochronę tych danych i bezpieczeństwo lęgów. Po kliknięciu w kółko z danym bocianem można zapoznać się ze szczegółowymi opisami i zobaczyć zdjęcia ptaków. Opisy będą sukcesywnie uzupełniane. Trwają jeszcze prace nad umieszczeniem tras lotów kilku bocianów z 2017 roku.
Zapraszamy do śledzenia losów bocianów czarnych!