Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!! PRACE LEŚNE!

Nadleśnictwo Kaczory informuje o pracach gospodarczych w sąsiedztwie edukacyjnej ścieżki rowerowej "SMOK"

          Nadleśnictwo Kaczory informuje, że na terenach leśnych przylegających do edukacyjnej ścieżki rowerowej "SMOK" w najbliższym czasie nastąpi realizacja zabiegu gospodarczego z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Prace będą prowadzone na terenie Leśnictwa Kalina w oddziale 606 b. Planowany termin zakończenia prac - 26.10.2020 r.

          W ramach realizacji rębni gniazdowej inicjującej zmianę pokoleniową w drzewostanie, który osiągnął wiek rębności będą wycinane cztery gniazda. Kilkudziesięcioarowe gniazda stwarzać będą dogodne warunki dla wzrostu sadzonek dębu, który dla właściwego wzrostu wymaga ocienienia bocznego oraz ochrony przed przymrozkami. Ponadto na etapie projektowania cięcia wyznaczana jest kępa ekologiczna starodrzewu, która pozostawać będzie do naturalnego rozpadu. W założeniach realizacji rębni w oddz. 606 b planowane jest pozostawianie posuszu jałowego oraz drzew dziuplastych.

          Osoby znajdujące się na edukacyjnej ścieżce rowerowej „SMOK” prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania umieszczonego przy drogach leśnych, szczególnie w rejonie prowadzonych cięć rębnych. Na okres realizacji prac wyznacza się zastępczy przebieg ścieżki rowerowej „SMOK” według mapy zamieszczonej poniżej.

          Informujemy, że szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Kaczory ze względów bezpieczeństwa mogą  być tymczasowo odcinkowo nieczynne w rejonie realizacji cięć. Informujemy, że obowiązuje stały zakaz wstępu na obszar prowadzonych prac gospodarczych. Nadleśnictwo dokłada starań, aby czynności gospodarcze przeprowadzane były w sposób jak najmniej uciążliwy dla turystów.