Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!! PRACE LEŚNE PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 10!

Nadleśnictwo Kaczory informuje o pracach gospodarczych w sąsiedztwie drogi krajowej DK-10.

       Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 22 października do 30 listopada 2020 roku na terenie Leśnictwa Garncarska Góra w pobliżu drogi krajowej nr 10 będą prowadzone prace związane z użytkowaniem lasu.
1. W oddziale 406 a o powierzchni 1,53 ha oraz oddziale 406 b o powierzchni 0,91 ha będą realizowane (zgodnie z Planem Urządzenia Lasu) planowe cięcia pielęgnacyjne o charakterze hodowlano-ochronnym zmierzające do poprawy cech taksacyjnych i zdrowotnych drzewostanów. W załączeniu mapy lokalizacyjne.

2.    W oddziale 407 b o powierzchni manipulacyjnej 5,80 ha oraz powierzchni odnowieniowej 1,75 ha będzie prowadzone (zgodnie z Planem Urządzenia Lasu) cięcie rębne (rębnia IIIA gniazdowa zupełna), które rozpoczyna proces zmiany pokoleniowej w dojrzałym drzewostanie.
W załączeniu mapa lokalizacyjna.

          Na wymienionych powierzchniach do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cieć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 2831461 wew. 322 lub mailowo na adres: kaczory@pila.lasy.gov.pl