Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 2 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą funkcję w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 2 tj. kompleksów leśnych odgrywających znaczącą funkcję w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).