Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 3.1.- cenne ekosystemy

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 3.1 tj. cennych ekosystemów wymagających wyłączenia z gospodarki leśnej zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).