Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PRACE LEŚNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ RELACJI PIŁA-KACZORY

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że do 20 marca 2021 roku przy drodze powiatowej relacji Piła-Kaczory realizowane będą prace leśne. Prosimy o zachowanie ostrożności.

          Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie do 20 marca 2021 roku na terenie Leśnictwa Garncarska Góra przy drodze powiatowej relacji Kaczory-Piła prowadzone będą prace związane z użytkowaniem lasu.
          W wydzieleniach: 534 c, 534 d, 534 f, 534 g, 534 h, 535 a, 536 c, 536 d będą realizowane (zgodnie z Planem Urządzenia Lasu) planowe cięcia pielęgnacyjne TPP o charakterze hodowlano-ochronnym zmierzające do poprawy cech taksacyjnych i zdrowotnych drzewostanów.

Poniżej przedstawiamy mapę z lokalizacją.

          Na wymienionych powierzchniach do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.

          W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 2831461 wew. 322.