Wydawca treści Wydawca treści

TELEFONY ALARMOWE

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w sprawach zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia należy kontaktować się pod numerami telefonu:
- Pełnomocnik Nadleśniczego  - całodobowo 696-520-510
- Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny przy PSP w Pile  - 668-280-773 lub 67-349-23-13

Ponadto w czasie pracy biura Nadleśnictwa Kaczory tj. od godz. 7:00 do 15:00 w dni pracujące w ww. sprawach można kontaktować się pod numerem 67-283-14-61.