Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Kaczory
Nadleśnictwo Kaczory
067 2831461
067 2831462

ul. Kościelna 17

64-810 Kaczory

 

NIP - 764-000-47-37

REGON - 570064406

 

Godziny urzędowania Nadleśnictwa:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00

 

Sprzedaż drewna:
Warunki sprzedaży dostępne TUTAJ

 

numery kont bankowych:
PKO BP o/Piła - 17 1020 3844 0000 1802 0054 9816
BS w Chodzieży o/Kaczory - 85 8945 0002 0010 0133 2000 0010

Nadleśniczy
Tomasz Michnowicz
067 2831461
Zastępca Nadleśniczego
Jerzy Halicki
067 2831461
Główny Księgowy
Agnieszka Wierzbicka-Manszewska
067 2831461 wew. 312
Inżynier Nadzoru
Wojciech Plata
067 2831461 wew. 318
Inżynier Nadzoru
Maciej Koschany
067 2831461 wew. 318
Sekretarz
Małgorzata Dębna
067 2831461 wew. 342

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Wojtas
Spec. ds. Finansowo-Księgowych
Tel.: 067 2831461 wew. 334
Marta Bitner
Spec. ds. Finansowo-Księgowych i Płac
Tel.: 067 2831461 wew. 317
Aleksandra Oleszczyk
Spec. ds. Fiansowo-Księgowych
Tel.: 067 2831461 wew. 313

Dział Gospodarki Leśnej

Dorota Kamińska
St. Spec. S.L. ds. Ochrony Lasu i BHP
Tel.: 067 2831461 wew. 318
Katarzyna Pietrucha
St. Spec. S.L. ds. Eksploatacji Lasu
Tel.: 067 2831461 wew. 316
Adam Przypaśniak
St. Spec. S.L. ds. Urządzania Lasu
Tel.: 067 2831461 wew. 322
Grzegorz Kryger
St. Spec. S.L. ds.Gospodarki Drewnem i Marketingu
Tel.: 067 2831461 wew. 326
Martyna Czapla
Instruktor Techniczny (ds. Hodowli Lasu)
Tel.: 067 283 14 61 wew. 328

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jadwiga Stenka
Sekretarka - Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 067 2831461 wew. 311
Ewa Chomicz
Starszy referent ds. obsługi sekretariatu
Tel.: 067 2831461 wew. 311
Małgorzata Kubik
St. Spec. ds. Administracyjno - Gospodarczych
Tel.: 067 2831461 wew. 329
Małgorzata Plata
St. Spec. ds. Edukacji Leśnej i Administracji
Tel.: 067 2831461 wew. 320
Kinga Wyżkiewicz
St. Spec. ds. Zamówień Publicznych
Tel.: 067 2831461 wew. 323
Wojciech Olejniczak
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Tel.: 067 2831461 wew. 330
Paweł Dumała
Specjalista ds. Informatyki - Administrator Systemów Informatycznych
Tel.: 067 2831461 wew. 334

Kadry

Monika Baszczyn
Spec. ds. Pracowniczych
Tel.: 067 2831461 wew. 319

Inspektor Ochrony Danych

Monika Baszczyn
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 067 2831461 wew. 319

Straż Leśna

Bogdan Lach
Starszy Strażnik Leśny - Komendant Posterunku Straży Leśnej prowadzący również sprawy obronne i ochronę informacji niejawnych
Tel.: 067 2831461 wew. 314
Damian Rolczak
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 067 2831461 wew. 314

Kierowca

Hubert Farbotko
Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 t przystosowanego do gaszenia pożarów.
Tel.: 600-370-236