Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o planowanych pracach leśnych w Leśnictwie Kalina

Informacja o planowanych pracach leśnych w Leśnictwie Kalina

 

       Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 27 października do 20 listopada 2021 roku na terenie Leśnictwa Kalina w sąsiedztwie siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, oddział  610 x oraz w Dziembówku przy świetlicy wiejskiej w oddziale 676 a  prowadzone będą prace związane z użytkowaniem lasu.

     W wydzieleniach 610 x, 676 a prowadzone będą cięcia przygodne mające na celu usunięcie drzew zasiedlonych (osłabionych) przez szkodliwe owady stanowiące zagrożenie dla infrastruktury oraz zdrowia i życia użytkowników drogi.

            Poniżej przedstawiamy mapę z lokalizacją.

Na wymienionych powierzchniach do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.

            Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.

            W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 283 14 61.