Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta Dyrektora Generalnego.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak wizytował w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym wspólnym dla Nadleśnictwa Kaczory i Zdrojowa Góra zlokalizowanym w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

          Podczas dwudniowego pobytu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile delegacji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w dniu 22.01.2015 roku w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) przy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyła się wizytacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka. W spotkaniu udział wzięli również:
- Naczelnik Gabinetu Dyrektora Generalnego Zofia Chrempińska,
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszard Standio,
- Zastępca Dyrektora RDLP w Pile Sławomir Kmiecik,
- Zastępca Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej PSP w Pile Robert Komarnicki,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Adam Standio,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Krzyszof Gromaczkiewicz,
- St. Specjalista w Nadleśnictwie Kaczory Adam Przypaśniak,
- właściciel firmy YAGI-Fryska Sławomir Fryska,
- informatyk firmy YAGI-Fryska Maciej Drążkiewicz,
- dyspozytor PAD Stanisław Jankowski.

          Głównym tematem poruszanym podczas spotkania było zaprezentowanie zintegrowanego systemu monitorowania obszarów leśnych. Pomysł utworzenia zintegrowanego dla obu Nadleśnictw Puntu Alarmowo-Dyspozycyjnego zrodził się w 2010 roku podczas wspólnych rozmów, corocznych narad przeciwpożarowych z udziałem ówczesnego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile Ryszarda Urbańskiego. Po wybudowaniu w 2012 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy PSP w Pile,  zintegrowany system monitorowania obszarów leśnych jako pilotażowy program zaczął funkcjonować od początku sezonu pożarowego w 2013 roku. Jest to ukoronowanie wieloletniej dobrze prosperującej współpracy Państwowej Straży Pożarnej w Pile z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Nadleśnictwem Kaczory.

                 fot. Adam Przypaśniak


            Warto nadmienić w tym miejscu, że jest to jak do tej pory jedyny w skali kraju PAD, który zlokalizowany jest w jednym pomieszczeniu wraz ze służbami Państwowej Straży Pożarnej i służbami medycznymi Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. Rozwiązanie takie jest między innymi o tyle funkcjonalne, że informacje o zagrożeniach są wprost bezpośrednio przekazywane do właściwych służb, a służby te wręcz mają możliwość naocznego analizowania zagrożenia widocznego na monitorach, na których wyświetlany jest obraz przesyłany z kamer telewizyjnych. Powoduje to zmniejszenie do minimum czasu podjęcia działań ratowniczych. Poza wyżej wymienionym usprawnieniem, wprowadzenie systemu z kamerami HD zupełnie zmieniło warunki pracy. Obecnie dyspozytor wykonuje swoją pracę w pomieszczeniu klimatyzowanym z zapleczem sanitarnym, a szybkość i precyzja lokalizacji pożarów lasów jest bardzo usprawniona.

Na terenie RDLP w Pile jako program pilotażowy testowana jest także cyfrowa łączność radiotelefoniczna, dzięki której z nasobnego radiotelefonu możliwe jest prowadzenie dialogu i korespondencji nawet na setki kilometrów.

           Na zintegrowany system monitorowania obszarów leśnych Nadleśnictwa Kaczory i Zdrojowa Góra składają się 3 kamery HD zamontowane na wieżach ppoż. (jedna kamera Nadleśnictwa Kaczory i dwie kamery Nadleśnictwa Zdrojowa Góra). Transmisja obrazu z kamer do PAD oraz sterowanie kamerami odbywa się bezprzewodowo za pomocą radiolinii. System umożliwia także podgląd z kamer innych sąsiednich nadleśnictw. PAD wyposażony jest w cztery 40-calowe monitory, komputer z zainstalowanymi aplikacjami służącymi do lokalizacji pożarów, panel sterujący kamerami, radiotelefon, urządzenia biurowe. Ponadto każda wieża wyposażona jest w kamerki monitorujące teren pod wieżami oraz system alarmowy z zamontowanymi czujkami termicznymi i czujkami ruchu. Każde niepożądane wtargnięcie na wieże jest rejestrowane i skutkuje natychmiastowym automatycznym powiadomieniem służb.

          W dalszej perspektywie rozważany jest rozwój zintegrowanego systemu monitorowania obszarów leśnych poprzez np. przesyłanie przez system do nawigacji leśnych współrzędnych zlokalizowanego pożaru. Warto również w tym miejscu podkreślić, że leśnicy oraz służby PSP i niektóre OSP korzystają już z automapy, która zawiera między innymi drogi przeciwpożarowe (dojazdy pożarowe) z podanymi numerami tych dróg, a także inne wszystkie drogi leśne na terenie całej RDLP w Pile.