Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja Gleboznawcza

Problematyka Systematyki Gleb Polski.

        Od 27 do 30 sierpnia 2014 roku odbyła się na Konferencja poświęcona problematyce systematyki gleb Polski. Konferencji patronował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile mgr inż. Ryszard Standio. Organizatorem Konferencji były:

- Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Wydział Leśny - Zakład Siedliskoznawstwa Leśnego

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Kaczory

- Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki

Konferencja poświęcona była problematyce klasyfikacji i identyfikacji gleb obejmujących nowo wydzielone rzędy w Systematyce Gleb Polski (PTG 2011), zwłaszcza problematyce gleb płowoziemnych i vertisoli.

          Na terenie Nadleśnictwa Kaczory w kompleksie leśnym Dębowa Góra w dniu 29 sierpnia odbyła się część terenowa Konferencji, która poświęcona była wyłącznie identyfikacji i klasyfikacji różnych typów vertisoli. Vertisole są glebami wyróżnionymi jako osobna jednostka taksonomiczna w Systematyce Gleb Polski (2011), jednak nie ujmowana jak dotąd w Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski (2000), która ma zastosowanie w gospodarce leśnej. Vertisole są glebami specyficznymi,  tworzącymi się z iłów zawierających dużą ilość montmorylonitu-materiału z gromady krzemianów. Są to gleby bardzo ciężkie, charakteryzujące się głębokimi spękaniami powstającymi wskutek pęczniejącego materiału ilastego i następnie jego wysychania. Szczeliny te zamykają się po ponownym nawilgotnieniu gleby. Proces naprzemiennego kurczenia się i pęcznienia trwa nieprzerwanie i prowadzi do mieszania się gleby, powodując nawet sytuacje, gdzie ilość węgla organicznego jest większa w głębszych poziomach profilu gleby niż w poziomach powierzchniowych, powodując jakby odwrócenie poziomów genetycznych. Vertisole występują na obszarze pojezierza poznańskiego i krajeńskiego w niewielkich enklawach w okolicy Gniewu, Reszla, Osieka Nad Notecią (teren ww. Konferencji), Poznania i innych rejonach.