Lista aktualności Lista aktualności

Masz las lub grunt do zalesienia i chcesz go sprzedać?

Masz las lub grunt do zalesienia i chcesz go sprzedać?

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Jeżeli jesteście zainteresowani sprzedażą lasu lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: kaczory@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres:
Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17
64-810 Kaczory.

Pamiętajcie oferta musi zawierać:

➡️ dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail,
➡️ opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej,
➡️ wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi,
➡️ zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
➡️ propozycję ceny gruntu który sprzedajecie.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa pod podanym linkiem:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kaczory/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub dzwoniąc na numer: ☎️ 67 28 31 461 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7.00 do 15.00. Pokaż mniej