Lista aktualności Lista aktualności

ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY

„ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH
W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

 

 

„ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH
W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 14 560,00 zł.

(słownie czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Dzięki otrzymanej dotacji Nadleśnictwo Kaczory zrealizowało dostawy drobnych nagród i upominków w konkursach, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, korzystających z oferty edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka w Nadleśnictwie Kaczory:

- puzzle z własnych zdjęć z przeznaczeniem ma nagrody,

- maskotki – zwierzątko leśne,

- breloki z drewna,

- torba do paska (survivalowa, na odpady).