Lista aktualności Lista aktualności

PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY

„PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

 

 

Przedsięwzięcie:

„PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJ EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w formie dotacji w kwocie 23 632,00 zł.

(słownie dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 00/100).

Dzięki otrzymanej dotacji Nadleśnictwo Kaczory zrealizowało dostawy pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, korzystających z oferty edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka w Nadleśnictwie Kaczory:

 • dostawa maskotek edukacyjnych – ssaków, ptaków,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – leśne koło fortuny,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – zestawy w skrzynkach : Jaki to motyl, Jaki to grzyb, Mały dendrolog, Mały tropiciel, Z jakiego to drzewa,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – makiety drewniane - grzyby,
 • dostawa pomocy dydaktycznych –pieczątki -drzewa, pieczątki -tropy zwierząt,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – próbki drewna,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – układanki – liście drzew,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – tablica zawieszkowa – drzewa,
 • dostawa pomocy dydaktycznych typu puzzle z drewna/sklejki,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – przyrodnicze memory gatunki drzew
  w skrzyneczkach,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – dendrofon mobilny,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – leśne kształty,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – zabawki wiernie odzwierciedlające pojazdy
  i maszyny leśne,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – figury zwierząt z pracowni plastycznej – dzik z dwoma warchlakami.