Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PRACE LEŚNE! Leśnictwo Podlasie

UWAGA! PRACE LEŚNE!

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 24 czerwca do 8 lipca 2022 roku na terenie Leśnictwa Podlasie w bezpośrednim sąsiedztwie: drogi publicznej Piła – Zelgniewo, ścieżki rowerowej Piła – Płotki, sąsiedztwie drogi krajowej nr 10, osiedla Podlasie, drogi publicznej Piła – Złotów będą prowadzone cięcia przygodne związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych. Prowadzone prace pozyskaniowe mają na celu wyeliminowanie utrudnień i zagrożeń.

Na wymienionych powierzchniach do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.

            Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.

            W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 283 14 61.

Materiały do pobrania