Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PRACE LEŚNE! Leśnictwo Podlasie

UWAGA! PRACE LEŚNE!

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 18 lipca do 5 sierpnia 2022 roku na terenie Leśnictwa Podlasie w bezpośrednim sąsiedztwie: drogi publicznej Piła – Zelgniewo, w oddz. 202 b będą prowadzone prace z zakresu użytkowania lasu.

Na wymienionej powierzchni prowadzone będą cięcia rębne rębni IB, które rozpoczną proces odnowieniowy, zmiany pokoleniowej drzewostanu. Prace pozyskaniowe prowadzone są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu. Poniżej przedstawiamy mapę z lokalizacją.

 Do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.

            Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.

            W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 283 14 61.