Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PPRACE LEŚNE W SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ GRABÓWNO-MOŚCISKA!

Nadleśnictwo Kaczory informuje o pracach gospodarczych realizowanych w dniach 19-20.08.2021 r. przy drodze powiatowej nr 1182P pomiędzy miejscowością Grabówno i Mościska.

         Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w dniach 19 i 20 sierpnia 2021 roku na terenie Leśnictwa Mościska pomiędzy miejscowością Grabówno i Mościska, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1182P relacji Grabówno-Mościska (w kilometrażu tej drogi od 6+884 do 7+484) prowadzone będą prace związane z użytkowaniem lasu. W wydzieleniu 330-h-00 o powierzchni 6,48 ha (zgodnie z Planem Urządzenia Lasu) w ramach cięcia rębnego rębni IIIBU będą wycinane drzewa okrajkowe. Zgodnie z PUL planowane jest wykonanie cięcia uprzątającego w drzewostanie, w którym proces realizacji zmiany pokoleniowej rozpoczęty został w 2007 roku. Poniżej przedstawiamy mapę lokalizacyjną.
          Na wymienionej powierzchni do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1182P możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 2831461 wew. 322.