Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA!! PRACE LEŚNE PRZY LINII KOLEJOWEJ PIŁA-POZNAŃ!

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że do 15 września 2021 roku przy linii kolejowej relacji Piła-Poznań (w tym przy wiadukcie kolejowym w Pile Kalinie i przy przejeździe kolejowym w Dziembówku) realizowane będą prace leśne. Prosimy o zachowanie ostrożności.

         Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie do 15 września 2021 roku na terenie Leśnictwa Garncarska Góra i Kalina przy linii kolejowej relacji Piła-Poznań prowadzone będą prace związane z użytkowaniem lasu. Prace związane są z przygotowaniem terenu do utworzenia wymaganych prawem właściwych pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej. W związu z powyższym użytkowników dróg publicznych krzyżujących się z linią kolejową prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności - zwłaszcza w rejonie wiaduktu kolejowego w Pile Kalinie oraz w obszarze przejazdów kolejowych w Dziembówku.

          Poniżej przedstawiamy mapę z lokalizacją.

          W rejonie prowadzonych prac do czasu ich zakończenia obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.

          W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 2831461 wew. 322.