Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PRACE LEŚNE W SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ PIŁA-KACZORY

Informujemy o realizowanych pracach związanych z wycinką drzew przy drodze powiatowej relacji Piła-Kaczory w miesiącu wrześniu i październiku b.r.

          Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 28 września do 28 października 2021 roku na terenie Leśnictwa Garncarska Góra przy drodze powiatowej relacji Kaczory-Piła prowadzone będą prace związane z użytkowaniem lasu.

          W wydzieleniach: 515 i, 516 a, 518 g prowadzone będą cięcia rębne rębni IB, które rozpoczną proces zmiany pokoleń na wymienionych pozycjach. Prace pozyskaniowe prowadzone są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu.
           Poniżej przedstawiamy mapę z lokalizacją.
          Na wymienionych powierzchniach do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.
           Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej możliwe będzie czasowe wstrzymywanie ruchu.
          W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 2831461 wew. 322.