Lista aktualności Lista aktualności

Weryfikacja HCVF 4.1 - 2021 r.

Nadleśnictwo Kaczory zweryfikowało listę drzewostanów wodochronnych HCVF 4.1

         W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 03-05.11.2020 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 4.1 (lasy wodochronne), Nadleśnictwo Kaczory zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii. Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce -lipiec 2006 r. Są to lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych, oraz lasy położone na terenach okresowo zalewanych wzdłuż rzek, potoków i zbiorników wodnych. Lista wydzieleni zaliczonych do kategorii 4.1 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF