Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA! PRACE LEŚNE! Leśnictwo Mościska

UWAGA! PRACE LEŚNE! Leśnictwo Mościska

UWAGA! PRACE LEŚNE!

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że w okresie od 24 stycznia do 21 lutego 2023 roku na terenie Leśnictwa Mościska w sąsiedztwie: drogi gminnej Okaliniec-Grabionna, będą prowadzone prace z zakresu użytkowania lasu.

W wydzieleniu  355 a będą realizowane (zgodnie z Planem Urządzenia Lasu) planowe cięcie pielęgnacyjne TPP o charakterze hodowlano-ochronnym zmierzające do poprawy cech taksacyjnych i zdrowotnych drzewostanów. Poniżej przedstawiamy mapę.

Do czasu zakończenia prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych. Szczegółowe informacje będą umieszczone na tablicach ostrzegawczych usytuowanych w pobliżu pozycji cięć. Prace związane z realizacją cięć zarówno w technologii ręcznej jak i maszynowej wraz z procesem zrywkowym surowca drzewnego stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych do przebywania na takich powierzchniach.

            W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kaczory pod numerem telefonu 67 283 14 61.

 

 

Materiały do pobrania