Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

           Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kaczory prowadzona jest przez Koła Łowieckie, które dzierżawią od Skarbu Państwa (w imieniu którego zarząd sprawuje Nadleśnictwo Kaczory) grunty nazywane obwodami łowieckimi. Nadleśnictwo Kaczory nie zajmuje się gospodarką łowiecką w stricte tego słowa znaczeniu. Względem łowiectwa sprawowany jest tylko nadzór nad dzierżawionymi czternastoma obwodami łowieckimi.

          Nadleśnictwo Podanin prowadzi bezpośrednią sprzedaż tusz dziczyzny. Sąsiadujące z Nadleśnictwem Kaczory, Nadleśnictwo Podanin prowadzi gospodarkę łowiecką w wyłączonym obwodzie łowieckim tzw. Ośrodku Hodowli Zwierzyny (OHZ), to jest w obwodzie, który jest wyłączony spod dzierżawy Kołom Łowieckim. Oferta łowiecka tego nadleśnictwa dostępna jest pod linkiem http://www.podanin.pila.lasy.gov.pl/oferta-lowiecka
          Ponadto każdy obywatel może w Nadleśnictwie Podanin zakupić dziczyznę, ponieważ nadleśnictwo to prowadzi punkt bezpośredniej sprzedaży tusz dziczyzny przy leśniczówce łowieckiej (Kontakt). Ceny sprzedaży regulowane są zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin.