Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".

BAZA NASIENNA I OCENA WALORÓW GENETYCZNYCH LASÓW.
Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2021-2035". Teren Nadleśnictwa położony jest na terenie gmin wchodzących w skład obszarów regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego PL30 oraz regionu matecznego dla dębu bezszypułkowego DBB31 i dębu szypułkowego DBS31. Baza materiału podstawowego służącego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w Nadleśnictwie jest różnorodna. Stanowią ją: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), uprawy pochodne (UP), drzewa mateczne i źródła nasion. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie szkółkę leśną na terenie Leśnictwa Mościska.

WYŁĄCZONE DRZEWOSTANY NASIENNE (WDN).
W Nadleśnictwie Kaczory znajduje się dziewięć wyłączonych drzewostanów nasiennych:
- w pododdziale 156 a – d-stan dębowy na pow. 20,29 ha,
- w pododdziale 166 d – d-stan dębowy na pow. 8,28 ha,
- w pododdziałach: 544 r, 545 h, i, 549 h – d-stan dębowy o łącznej pow. 17,48 ha,
- w pododdziale 585 a – d-stan dębowy na pow. 20,62 ha,
- w pododdziale 612 h – d-stan modrzewiowy na pow. 6,00 ha,
- w pododdziale 322 f – d-stan daglezjowy na pow. 0,64 ha,
- w pododdziałach: 346 l, 350 h – d-stan olszowy o łącznej pow. 1,20 ha,
- w pododdziale 112 l – d-stan daglezjowy na pow. 2,31 ha.
- w pododdziałach: 390 f, 391 a, 392 a - d-stan dębowy na powierzchni 7,38 ha.
- w pododdziale 351 b - d-stan dębowy o pow. 4,47 ha.

W ramach selekcji populacyjnej uznane zostały gospodarcze drzewostany nasienne wyróżniające się dobrą lub bardzo dobrą jakością i stanowią one źródło nasion do produkcji sadzonek stosowanych do zakładania upraw gospodarczych. Według stanu na 01.07.2023 r. powierzchnia tych drzewostanów wynosi 266,75 ha. Na powierzchnię tą składają się drzewostany: sosnowe, dębowe, brzozowe, bukowe oraz lipowy, modrzewiowy, jaworowy i jesionowy. Poniższy wykres przedstawia rozkład gatunków i powierzchni GDN-ów.

Nadleśnictwo Kaczory jako jedyne nadleśnictwo w RDLP w Pile posiada GDN klona jawora oraz jesiona wyniosłego.

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE (GDN).
            W ramach selekcji populacyjnej uznane zostały gospodarcze drzewostany nasienne wyróżniające się dobrą lub bardzo dobrą jakością i stanowią one źródło nasion do produkcji sadzonek stosowanych do zakładania upraw gospodarczych. Nadleśnictwo Kaczory jako jedyne nadleśnictwo w RDLP w Pile posiada GDN klona jawora oraz jesiona wyniosłego. Według stanu na 01.01.2014 r. tj. na początek obecnego okresu urządzeniowego powierzchnia tych drzewostanów wynosi 311,85 ha. Na powierzchnię tą składają się drzewostany: sosnowe, dębowe, brzozowe, bukowe oraz lipowy, modrzewiowy, jaworowy, jesionowy i olszowy. Poniższy wykres przedstawia rozkład gatunków i powierzchni GDN-ów.

 

UPRAWY POCHODNE (UP).

            W Nadleśnictwie Kaczory zakładane są uprawy pochodne w blokach upraw pochodnych oraz poza nimi (tzw. uprawy pochodne rozproszone). Łączna powierzchnia pododdziałów na stan 01.01.2014 r. (na początek aktualnego okresu urzadzeniowego), w których założono w/w uprawy wynosi 364,69 ha. Uprawy pochodne zakładane były dla następujących gatunków: dąb, daglezja, modrzew, sosna, buk, olsza i świerk.

DRZEWA MATECZNE.
Na terenie RDLP w Pile tylko w Nadleśnictwie Kaczory zarejestrowano drzewa mateczne brzozy brodawkowatej i wiąza szypułkowegoDrzewa mateczne zostały wyznaczone w drzewostanach charakteryzujących się najwyższą jakością w Nadleśnictwie. Na 01.07.2023 r. wyznaczono łącznie 29 sztuk drzew. Na liczbę tą składają się:
- dąb bezszypułkowy - 13 szt.
- dąb szypułkowy - 4 szt..
- olsza czarna - 3 szt.
- modrzew europejski - 3 szt..
- daglezja zielona - 6 szt.