Hodowla lasu

Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Urządzanie lasu

Obowiązujący w Nadleśnictwie Kaczory okres urządzeniowy to lata 2014-2023.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Kaczory od 2010 roku należy do I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 14 dzierżawionych obwodów łowieckich.