Wydawca treści Wydawca treści

Edukacyjna ścieżka rowerowa "Kręta"

          Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa ,,Kręta” w Nadleśnictwie Kaczory biegnie w lasach Leśnictwa Białośliwie. Długość ścieżki wynosi około 6,5 km. Swój początek ma na ulicy Strzeleckiej (współrzędne: 53°05’55,4”N 17°06’44,5”E, X583152,06, Y373653,41) w Białośliwiu i dalej biegnie drogą leśną wzdłuż torów kolejki wąskotorowej do Kocik Młyna. Następnie opuszcza szlak kolejki, przy gospodarstwie rybackim na Kociku skręca na zachód, biegnie w dolinie Strugi Białośliwka i dochodzi do drogi prowadzącej do leśniczówki Białośliwie zwanej Kręta., by przed leśniczówką wrócić nad brzeg strugi. Jej brzegiem wiedzie z powrotem do punktu wyjścia. Ścieżkę zmodernizowano w 2019 roku w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tematyka ścieżki ujęta na dziesięciu tablicach to: historia i funkcjonowanie kolejki wąskotorowej będącej pod opieką Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa, tematyka leśna związana z gospodarką leśną; między innymi z ochroną przyrody, ochroną lasu, hodowlą lasu, nasiennictwem i selekcją leśną, geologią. Ponadto na trasie ścieżki w sąsiedztwie stacji kolejki wąskotorowej Kocik Młyn znajduje się wiata turystyczna wyposażona w ławki i stoły, pod którą można odpocząć i schronić się w czasie złej pogody.