Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Kaczory od 2010 roku należy do I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 14 dzierżawionych obwodów łowieckich.

Jedno z nich nadzorowane jest przez Nadleśnictwo Runowo z RDLP w Toruniu, na pozostałych 13 - stu nadzór prowadzi Nadleśnictwo Kaczory. Obwody te dzierżawione są przez 11 Kół Łowieckich.
Według stanu inwentaryzacji na rok 2014 Nadleśnictwo Kaczory, dla potrzeb łowiectwa, przeznacza na poletka łowieckie 7,19 ha na powierzchni leśnej oraz 3,01 ha na powierzchni nieleśnej.
Nadleśnictwo Kaczory nie przewiduje potrzeb z zakresu poprawy zagospodarowania łowieckiego w ramach zadań własnych.