Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Kaczory od 2010 roku należy do I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego.

Obszar nadleśnictwa, na podstawie Uchwały nr XXVII/498/21 Sejmiku Wojewódzkiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,  podzielony został na 14 obwodów łowieckich. Obwody te dzierżawione są przez 12 Kół Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka w obwodach prowadzona jest przez dzierżawców.

Według stanu na 01.01.2014 Nadleśnictwo Kaczory, dla potrzeb gospodarki łowieckiej, przeznacza na poletka łowieckie 7,19 ha na powierzchni leśnej oraz 3,01 ha na powierzchni nieleśnej.