Wydawca treści Wydawca treści

lasy niepaństwowe

  Nadleśnictwo Kaczory informuje, że do końca marca 2015 roku sprawowało nadzór nad lasami w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kaczory stanowiącymi własność inną niż Skarbu Państwa. Od 1 kwietnia 2015 roku nadzór nad tymi lasami sprawuje Starosta Pilski.

Powierzchnia lasów niepaństwowych, która była powierzona Nadleśnictwu Kaczory w nadzór wynosiła 1635 ha.