Wydawca treści Wydawca treści

Edukacyjna ścieżka rowerowa "Smok"

 

          Ścieżka rowerowa „Smok” o długości 20 km została utworzona w 1999 roku. Stanowi ona pętlę przyległą do międzynarodowej trasy rowerowej R1 wiodącej z Calais we Francji do Petersburga w Rosji. Przewidywany czas przejazdu ścieżką „Smok” – około 190 minut. Nazwa ścieżki nawiązuje do drewnianej wiaty w kształcie smoka, zbudowanej w 1981 roku z inicjatywy Józefa Partyki, ówczesnego Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile. Ścieżkę edukacyjną "Smok" utworzono w celu przekazania społeczeństwu wiedzy o przyrodzie i gospodarce leśnej oraz wydarzeniach z okresu I i II Wojny Światowej takich jak: cmentarze wojenne, cmentarz choleryczny, fortyfikacje obronne - schrony, rowy przeciwczołgowe i okopy oraz granica Polski z okresu międzywojennego. Na ścieżce umieszczono informacje dotyczące nietypowego zjawiska hydrologicznego związanego z tworzeniem się okresowej rzeki i okresowego zbiornika pomiędzy miejscowością Kaczory i Piłą Kaliną.
          W 2019 roku ścieżka została gruntownie zmodernizowana. Efektem modernizacji są dwie nowe wiaty przy smoku oraz zaktualizowane tablice edukacyjne zlokalizowane na trasie ścieżki. Modernizacja polegała również na utworzeniu pętli w sąsiedztwie dawnej granicy polsko-niemieckiej z lat 1918-1939. Pętlę utworzono dla uczczenia pamięci o strażniku granicznym kapralu Piotrze Konieczce.  Według historyka dr Zenona Szymankiewicza był on pierwszym polskim żołnierzem poległym w kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie Wielkopolski i prawdopodobnie w Polsce.
Poruszając się po ścieżce napotkamy 14 tablic:
- Tablica „Smok” – Dydaktyczna ścieżka rowerowa. Umieszczono na niej orientacyjną mapkę przebiegu trasy, użyteczne wskazówki dotyczące bezpiecznego poruszania się po lesie i streszczenie informacji omawianych na pozostałych przystankach.
- Tablica Pętla” Bunkry i cmentarz „choleryczny””- stoi u początku trudnej technicznie „pętli”, którą warto jednak przebyć, aby zobaczyć pamiątki niedawnej, trudnej i tragicznej historii tych ziem. Zastaniemy tu zachowane zabytki z okresu I i II wojny światowej.
- Tablica „Wschodnia linia obrony tzw. „Twierdzy Piła”. Można tu w terenie zobaczyć umocnienia powstałe w celu obrony Piły od wschodu, a z tablicy uzyskać opisy i informacje na ich temat.
- Tablica „Sosna Banksa”. Znajdziemy tu opis tego ciekawego gatunku obcego pochodzenia i wyjaśnienie, skąd się sosna Banksa wzięła w polskich lasach.
- Tablica „Przebieg dawnej polsko-niemieckiej granicy państwowej”. Stojąca przy dawnej granicy tablica opisuje jej przebieg.
- Tablica „Pętla bohatera Piotra Konieczki” upamiętnia bohatera Piotra Konieczkę, prawdopodobnie pierwszą ofiarę II wojny światowej w Wielkopolsce.
Gdy 1 września 1939 roku o godzinie 4:43 zagrzmiały pierwsze działa z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein przy Westerplatte, w Jeziorkach koło Piły działania wojenne były już faktem od ponad 3 godzin. Kapral Piotr Konieczka zginął bohaterską śmiercią z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku o godzinie 1:40. 

https://kaczory.pila.lasy.gov.pl/historia-aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/100-lat-niepodleglosci-#.Yw3k-7TP2Ul


- Tablica „Jak podzielony jest las gospodarczy”. Oprócz opisu zasad podziału powierzchniowego znajdziemy tu praktyczne wskazówki np. jak nie zgubić się w lesie, oraz nt. wykorzystania mBDL.
- Tablica „Martwe ale pełne życia”. Po co w lesie martwe drewno? Czy pozostawianie pewnej ilości martwego drewna przez leśników świadczy o „bałaganie” w lesie?
- Tablica „Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Kaczory”.  Krótkie omówienie przykładów form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kaczory: rezerwatów, pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów Natura2000, obszarów chronionego krajobrazu, itp.
- Tablica „Jarząb brekinia i cis”. Dwa piękne, chronione gatunki roślin, brekinię i cisa, można spotkać w naszym nadleśnictwie.
- Tablica „Przebudowa drzewostanu” przybliża zasady, jakimi w praktyce kierują się leśnicy. Ich działania są długofalowe a efekty głęboko przemyślanych, uzależnionych od różnych czynników decyzji  ujawniają się w ciągu dziesięcioleci, zaś leśny „plon” zbierany jest jeszcze później, czekają na niego dwa pokolenia leśników…
- Tablica „Drzewostan dębowy”. Porównanie dwóch gatunków dębu w Polsce, oraz ciekawostki na ich temat.
- Tablica „Łożysko okresowej rzeki”.
W sezonach obfitych opadów, położone w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kaczory jezioro Kopcze odprowadza nadmiar wody do rzeki Gwdy, tworząc bezimienną okresową rzekę o długości blisko 10 km z ujściem do rzeki Gwdy w pobliżu Piły Kaliny.
- Tablica „okresowy staw”. Zdjęcia efemerycznego stawu z początku 2018 roku, gdy skuta lodem tafla utworzyła tzw. „lewitujący lód”, stanowiący krótkotrwałą atrakcję dla fotografów, ściagajc turystów z całego kraju.