Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 1.1.b - lasy w formach ochrony przyrody nie wykluczających gospodarki.

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 1.1.b tj. lasy w formach ochrony przyrody nie wykluczających gospodarki zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).