Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 1.2 - ostoje zagrożonych gatunków

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 1.2 tj. ostoje zagrożonych gatunków zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).