Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 3.2 - cenne ekosystemy chronione w ramach prowadzonej w nich gospodarki leśnej

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 3.2 tj. cennych ekosystemów, które mogą być chronione w ramach prowadzonej w nich gospodarki leśnej zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).