Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 6 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 6 tj. do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).