Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie naszego kraju pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywietrzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na wykaz pomników przyrody w Nadleśnictwie Kaczory składa się na stronie https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kaczory/ochrona-przyrody