Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 1.1.a - Lasy "przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody"

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 1.1.a tj. do lasów "przeznaczonych wyłącznie do ochrony przyrody" zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).