Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 4.1 - Lasy wodochronne

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 4.1.tj. lasów wodochronnych zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).