Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 4.1 - Lasy wodochronne

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Wykaz zweryfikowanych w 2021 r. i zatwierdzonych przez RDLP w Pile w dniu 28.06.2021 r. lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 4.1.tj. lasów wodochronnych zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0).