Wydawca treści Wydawca treści

Lasy referencyjne

Ogłoszenie 1 : Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne.

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że zgodnie z obowiązującym Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (kryterium 6.4. ), podejmuje działania w celu wyznaczenia, na obszarze gruntów zarządzanych, ekosystemów referencyjnych dla siedlisk leśnych. Przedmiotem konsultacji jest wykaz i lokalizacja wytypowanych w tym celu obszarów. Dane te zostały zestawione w formie tabeli "Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kaczory" (poniżej plik do pobrania) oraz zobrazowane na "Mapie lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kaczory" (poniżej plik do pobrania). Opinie, uwagi i propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, adres kaczory@pila.lasy.gov.pl na formularzu zgłoszeniowym (poniżej plik do pobrania) w terminie 30 dni, to jest do dnia 07.07.2016 r.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Dorota Kamińska tel 67 2831 461 wew. 318, adres e-mail dorota.kaminska@pila.lasy.gov.pl oraz Pan Adam Przypaśniak tel. 67 2831 461 wew. 322, adres e-mail adam.przypasniak@pila.lasy.gov.pl

 

Ogłoszenie 2 : Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych.

Nadleśnictwo Kaczory informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny "Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kaczory" oraz "Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Kaczory" są do pobrania w formie plików PDF. Ponadto Nadleśnictwo Kaczory informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.


Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy ekosystemów referencyjnych zamieszczono poniżej w pliku .xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku .pdf (mapa format A0 - 12,2 MB).